Strona 1 z 1

Bezpodstawne zarządzenia w KPN i PNGS

: śr cze 19, 2013 3:33 pm
autor: Lech
Dyrektorzy Karkonoskiego Parku Narodowego i Parku Narodowego Gór Stołowych wydali zarządzenia wprowadzające obowiązek zapewnienia opieki przewodnika sudeckiego lub międzynarodowego przewodnika wysokogórskiego dla turystyki pieszej i narciarskiej zorganizowanej na terenie obu Parków Narodowych. Jednoczesnie eksperci od prawa turystycznego zwracają uwagę na:

Obowiązujące obecnie regulacje z zakresu bezpieczeństwa w górach nie dają podstawy do wydania rozporządzenia wprowadzającego obowiązek przewodnicki w stosunku do okreslonych kategorii turystów, wzorem obowiązującego do dnia 16 X 2012 r. rozporządzenia w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach. Jednak przepisy ustawy o ochronie przyrody, zwłaszcza w kontekscie przyznania statusu osoby prawnej parkowi narodowemu i tym samym zwiększenia zakresu samodzielnosci tej jednostki, wydają się umożliwiać wydanie odpowiedniego zarządzenia w oparciu o art. 8e ust. 1 u.o.p. Wprowadzenie tego rodzaju obowiązku w drodze zarządzenia dyrektora parku narodowego nie może być jednak wyrazem swobodnego uznania. Konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich analiz obrazujących wpływ obecnosci przewodnika turystycznego na realizację głównego celu, dla którego park narodowy został utworzony, czyli ochrony zasobów przyrodniczych znajdujących się na jego obszarze.

D. Wolski, Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie, [w:] P. Cybula (red.) Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013, s. 108